Nejoblíbenější dětské hry


Jaké byly vaÅ¡e nejoblíbenÄ›jší hry, když jste byli malé dÄ›ti? Mnoho dÄ›tí mi právÄ› Å™ekne, že nejradÄ›ji také Äetly knihy. A pokaždé, když slyším, že dÄ›ti nejradÄ›ji Ätou knihy, tak opravdu se mi chce Å¡tÄ›stím breÄet. Opravdu neznám žádné dítÄ›, které by mi Å™eklo, že jeho nejoblíbenÄ›jší zábava anebo nejoblíbenÄ›jší Äást ve hÅ™e je Äetba knih. Ale Å™eknu vám, že tohle byla i moje nejoblíbenÄ›jší Äást, protože dÄ›deÄek byl uÄitel literatury a také byl veliký knihomol. Také dokonce pracoval v knihovnÄ›, takže tady jde potom vidÄ›t, že dÄ›deÄek mÄ›l samozÅ™ejmÄ› lásku ke knihám.

Deskové hry se už moc nehraji.

A tohle vÄ›dÄ›la i moje maminka a já potom už jsem také lásku ke knihám zdÄ›dila i já. SamozÅ™ejmÄ›, že jsem také hrála různé hry, tÅ™eba když jsem skákala panáka. Nebo jsem hrála deskovou hru SmolíÄek pacholíÄek. Ta byla první moje z nejoblíbenÄ›jších dÄ›tských her. Takových deskových her, které už se nyní moc nehrají, což je veliká Å¡koda. V dneÅ¡ní dobÄ› dÄ›ti spíše hrají hry na mobilním telefonu anebo na poÄítaÄi a tak podobnÄ›, ale deskové hry už jim nic neříkají. Nyní mám já už Å¡estiletého syna. Také mu ukazuji různé deskové hry, ale bohužel syna to moc nezajímá, ale zase na druhou stranu syna zajímá to, že si může hrát s robotem anebo má rád robotická autíÄka a podobnÄ›.

Robotická autíÄka syna baví.

SamozÅ™ejmÄ›, že můj syn také hraje na poÄítaÄi hry, ale jednoznaÄnÄ› za tohle už nikdo nemůže. Je prostÄ› takováto doba, je technická doba, a to ÄlovÄ›k nezastaví. Pokrok ÄlovÄ›k nezastaví. A proto to beru tak, jak to je. Nebudu pÅ™ece synovi zakazovat to, když ho to baví. Až bude sedÄ›t tÅ™eba nonstop na poÄítaÄi, tak potom už se ozvu, protože nechci, aby syn byl stále jenom na poÄítaÄi nebo na mobilním telefonu. Také si syn moc rád hraje s technikou a elektrotechnikou. A s Äím jste si nejradÄ›ji hráli vy? Byly to také deskové hry anebo jste si hráli radÄ›ji venku?