Jsou hry dobré pro děti?


Nacházíme se v uspÄ›chané, ale také moderní dobÄ›, kterou s sebou nese i Å™adu omezení. Jak tomu pÅ™edejít například u svých dÄ›tí nebo u vás samotných? Stolní hry, které jsme hrávaly za naším dÄ›tských let s rodiÄi pravidelnÄ› každou nedÄ›li. Nebo to byly pozdní veÄery, kdy byla bouÅ™ka a radÄ›ji jste vypojili z elektÅ™iny co se dalo, a padla doba her. NÄ›kdo to miloval, jiný to zase z duÅ¡e nenávidÄ›l. Každý jsme jiný, a proto se zmÄ›nily i naÅ¡e návyky a zkuÅ¡enosti. Žijeme v 21. století a snažíme se jít s dobou. Bohužel se velice Äasto můžeme setkat s dÄ›tmi, které sedí v autobuse nebo na zadních sedadlech aut, které řídí jejich rodiÄe a v rukou drží dotykové telefony.

hra

Nejsou to žádné nemoderní, které by jim vystaÄily na základní telefonování, a to pro případ, aby rodiÄe byli v klidu. NÄ›kteří mají daleko lepší telefony než možná vy. UmÄ›jí s nimi velice dobÅ™e a obÄas se ÄlovÄ›k až zarazí, že umÄ›jí daleko lépe s tÄ›mito technologiemi, než jsme to umÄ›li my. Je to, ale dobrá vÄ›c? Sama jsem si vÅ¡imla, že už ani ne 10leté dÄ›ti jsou závislé na tÄ›chto zařízeních, a jakmile jim je vezmete tak jsou nepříÄetní. SpÄ›je tato doba k dobrému nebo Å¡patnému? OsobnÄ› si myslím, že by se mÄ›lo tomuto zamezit. Různí youtubeÅ™i, kteří ani nemají základní finanÄní gramotnost? Ano i s osobami, které jsou slavné díky internetu, a nejen tito zmínÄ›ní, ale také InfluenceÅ™i a další.

kostky

Jsou to osoby, které se nebojí vyjít na svÄ›tlo svÄ›ta a ukázat se ostatním. ObÄas u nÄ›kterých pÅ™evažuje hloupost a ÄlovÄ›k si říká, zda by dokázali pracovat rukama. Neházejte, ale vÅ¡echny do jednoho pytle, nÄ›kteří jsou natolik dobří, že i velcí odpůrci se na nÄ› rádi podívají. Každý jsme jiný a doba jde velice dopÅ™edu, ale aby malé dÄ›ti se dívaly na videa, která nejsou pro nÄ› urÄená, a pÅ™esto byly pÅ™ihlášení pÅ™es své rodiÄe? Kdo za to může? ProÄ se hry a další neomezí a dÄ›ti nebudou donuceni muset mezi s sebou komunikovat jako to bylo dříve. Sport, pohyb a spousta dalšího, žádné deprese a další. PopÅ™emýšlejte i vy!