Extrémy o zdraví


ObÄ› vÄ›ci uvedené v perexu jsou Å¡patnÄ›. Na jednu stranu, každý má tak trochu strach. Tak už to příroda u vÄ›tÅ¡iny lidí zařídila, že se bojí o své zdraví, a tedy také se pÅ™irozenÄ› vyhýbají nebezpeÄí. U nÄ›kterých jedinců to vÅ¡ak jaksi neplatí. To jsou různí dobrodruhové, též zvaní hazardéry. Ti si zvyÅ¡ují adrenalin různými způsoby a není jich na svÄ›tÄ› málo. Skoky padákem, nebo vÅ¡elijaké cviky a salta na stÅ™echách budov Äi prostÄ› jen ve velkých výškách jsou jen kapkou v moÅ™i. Je docela dobÅ™e, že si tito jedinci namlouvají že se jim nic stát nemůže. Jenže pak na to mohou doplatit stejnÄ› jako onen mladík, který udÄ›lal chybu pÅ™i skákání na okraji stÅ™echy. Byla jeho poslední.  

adrenalinová zábava

Takoví lidé mají život postaven drobátko jinak než běžný ÄlovÄ›k a běžnÄ› se stává, že svým chováním ohrožují ostatní. Zda mezi takové lidi považovat i Å™idiÄe, kteří vÄ›domÄ› jezdí jako blázni je ovÅ¡em těžké. Ti, co jezdí normálnÄ› se domnívají, že ano a asi mají pravdu. Pokud chce ÄlovÄ›k ohrozit jen svůj život, Äert ho vezmi. Ale ostatní…  

atrakce

Na druhé stranÄ› pomyslné barikády jsou zase lidi, kteří se ženou na pohotovost pÅ™i každém píchnutí a pokud se jim jen troÅ¡ku zvedne teplota, už si volají sanitku. Ani toto není moc dobré. Sice mohou ostatní oponovat, že jeden nikdy neví a že z teploty se už vyvinuly velmi nebezpeÄné choroby. Také pravda. Zde je těžko posuzovat. Je to na každém z nás. Ve velké vÄ›tÅ¡inÄ› případů je to zbyteÄné, ale pÅ™ece jen… 

Přemýšlíte, do které kategorie zařadíte sami sebe? Inu, vy budete asi někde uprostřed, jako většina rozumných a soudných lidí. Ty druhé skupiny se vás asi týkat nebudou. Nebo také děláte stojky na komíně? Pokud ano, tak dbejte zvýšené opatrnosti a noste přilbu, kdybyste třeba spadli, tak vám nepomůže. No, vtipkování zde není na místě. Hlídejte si své zdraví a dožijete se hodně let.