Počítač a mobil


Já vím, že poÄítaÄ je v dneÅ¡ní dobÄ› opravdu hodnÄ› rozšířený. Také je poÄítaÄ v dneÅ¡ní dobÄ› hodnÄ› oblíbený. Já sama jsem si Å™ekla, že kdybych tÅ™eba se narodila nÄ›kdy v sedmdesátých letech minulého století, že bych poÄítaÄ samozÅ™ejmÄ› vůbec nemÄ›la, nemÄ›la bych jak mobilní telefon nebo tablet a poÄítaÄ. Tohle by mi ale nevadilo, protože bych v té dobÄ› jeÅ¡tÄ› nevÄ›dÄ›la, že tohle existuje. Nyní tak zpÄ›tnÄ› pÅ™emýšlím, jestli tÅ™eba v sedmdesátých letech minulého století už také existoval poÄítaÄ a nebo mobilní telefon. A absolutnÄ› nevím. A pokud tohle už existovalo, tak bohužel jsem s tím nemÄ›la vůbec žádné zkuÅ¡enosti a myslím si, že moji rodiÄe také ne. Asi když mi potom bylo nÄ›co kolem tÅ™iceti let, tak jsem si pořídila nÄ›jaký lepší poÄítaÄ. Musím uznat, že takový poÄítaÄ jsem jeÅ¡tÄ› nikdy nemÄ›la. Já jsem totiž vždycky doma mÄ›la poÄítaÄ a mobilní telefon z druhé ruky.

PoÄítaÄ mám vždy od partnera.

MÄ› osobnÄ› totiž pÅ™iÅ¡lo velice líto penÄ›z, když jsem si mÄ›la koupit úplnÄ› nový poÄítaÄ a nebo úplnÄ› nový mobilní telefon, nechtÄ›la jsem utrácet peníze a já jsem spíše takový hodnÄ› Å¡etÅ™ivý a spoÅ™ivý ÄlovÄ›k. Takže abych kupovala nÄ›co drahého, tak na to mÄ› absolutnÄ› nikdo neužije.

Kolik máte doma poÄítaÄů?

Proto jsem ráda, že tÅ™eba můj partner mi vždycky dával po sobÄ› svůj mobilní telefon a taky svůj poÄítaÄ. Mě to takhle vyhovovalo, i když tÅ™eba moje kamarádky se mi smály, že já nemám nikdy nic nového, jenomže proÄ? Já nepotÅ™ebuju mít úplnÄ› nový poÄítaÄ. StaÄí, že partner si už kupuje každé dva roky nový poÄítaÄ, tak já mám vlastnÄ› vždycky dva roky starý poÄítaÄ a jeÅ¡tÄ› vím od koho je. A vím, že tÅ™eba s ním nic vůbec není. Já tohle absolutnÄ› nepotÅ™ebuji, nemusím mít nic nového a nic znaÄkového. Nemusím mít nic extra. Ale zase co vám Å™eknu a co se mi líbí, tak se mi líbí kvalita. PotÅ™ebuju mít kvalitní vÄ›ci, ale zase mi nevadí, když mají tÅ™eba nÄ›jaké kosmetické chyby, když jsou poÅ¡krábané a nebo vzhledovÄ› nepÄ›kné.