Rostliny kolem nás


Pokud doma nic takového nemáte, je to velká Å¡koda. Bez kousku zelenÄ› to prostÄ› není ono. Je to takové mrtvé bydlení. S rostlinou v bytÄ› k nám pÅ™ichází kousek přírody. Takové malé zelené nic, ale potěší oko a nÄ›které dokonce dokážou i vyÄistit vzduch. Alespoň se to o nich tvrdí. Pokud o tom nemáte pÅ™ehled, je tÅ™eba si zjistit, které to jsou a pak je jít koupit. Nebudete litovat.  

Rostlinky v bytÄ› mohou být nenároÄné, tedy takové, kterým moc nevadí obÄasné pÅ™elití nebo vyschnutí zeminy. Jsou takové rostliny. Vyschnutí nevadí například kaktusům a pÅ™elití vodÄ›nkám a urÄitÄ› ne šáchoru. SamozÅ™ejmÄ›, že takových rostlin je povícero.  

potos

Rostliny, které jsou nároÄné bych zaÄáteÄníkům moc neradil. Nesprávná péÄe totiž nutnÄ› pÅ™inese zklamání a vezme chuÅ¥ do další práce kolem rostlin. SkuteÄnÄ› zaÄnÄ›te s nÄ›Äím jednoduchým, například Scindapsusem, zvaným lidovÄ› v nÄ›kterých krajích „blázen“ je urÄitÄ› na zaÄátek ta nejlepší volba. Roste totiž pomÄ›rnÄ› rychle a bez problémů se množí. Setkáte se také s názvem potos. Tuto rostlinu si lidé hodnÄ› pletou s jinými, ale ono je to jedno, protože vÅ¡echny z tohoto „rodu“ jsou na pÄ›stování skuteÄnÄ› nenároÄné. V nouzi netÅ™eba ani hlínu a kvÄ›tináÄ. PopadnÄ›te zavaÅ™ovací sklenici, potos do ní strÄte a nalijte vodu. Máte vystaráno stejnÄ› vy jako rostlinka. Jo a tu zavaÅ™ovaÄku nÄ›jak umnÄ› zamaskujte, staÄí ji tÅ™eba nÄ›Äím hezkým obalit. Jde pÅ™ece o to, aby to bylo hezké, což zavaÅ™ovaÄka tedy moc není.  

Å¡plhavnice

A pozor, jeÅ¡tÄ› se můžete setkat s názvem Epipremnum Neon, což je opÄ›t totéž. A pokud vám nÄ›kdo zaÄne vyprávÄ›t o Å¡plhavnici, mluví o tomtéž. Existuje pak asi nÄ›co kolem dvaceti druhů, ale jejich rozliÅ¡ování není jednoduché a pro potÅ™eby naÅ¡eho Älánku a zaÄátku pÄ›stování není vůbec důležité.  

Nuže, nezbývá vám nic jiného než si jít šplhavnici koupit. Přeji hodně štěstí a aby vám rychle rostla.