Myslete na své děti


Zdravý životní styl je velmi Äasto spojován s dostatkem pohybu, relaxováním a zdravým stravováním. OvÅ¡em péÄe o zdraví by mÄ›la být jeÅ¡tÄ› rozšířena o ochranu pÅ™ed nebezpeÄím, které je sice skryté, ale jeho hrozba je naprosto reálná. Tím nebezpeÄím je elektrosmog. Toto nepÅ™irozené záření vzniká kolem vÅ¡ech elektrozařízení a ohrožuje naprosto každého. Chránit byste mÄ›li nejen sebe, ale zapomínat byste nemÄ›li ani na své dÄ›ti. I ty mají v pokoji televizi i ty používají už od mala mobilní telefon. S úÄinnou ochranou bude váš i jejich život mnohem bezpeÄnÄ›jší.

Elektrosmog škodí

Svůj život si bez nejrůznÄ›jší techniky neumíme pÅ™edstavit. Co jeÅ¡tÄ› nedávno byla utopie, je dnes živá realita. Technika je s námi stále a je naším skvÄ›lým a nepostradatelným pomocníkem. OvÅ¡em je to pomocník, který si vybírá svoji daň. Fungování každého elektrozařízení doprovází tak zvaný elektrosmog. Toto nepÅ™irozené negativní záření vzniká kolem vÅ¡eho, co běžnÄ› užíváme. Televize, rádia, poÄítaÄe, mobily, wifi, Hifi, praÄky, mikrovlnky, elektrické vedení Äi vysílaÄe mobilních operátorů. VÅ¡echno technika, která slouží i Å¡kodí. Kdo chce mít pocit bezpeÄí, zvolí takovou ochranu, jež pomůže Å¡kodlivé záření neutralizovat.