Jak se bezpečně pohybovat na internetu


Není pochyb o tom, že internet využívají stále mladší dÄ›ti. Hledají na nÄ›m veÅ¡keré potÅ™ebné informace, a potÅ™ebují jej i do Å¡koly. I proto je důležité vÄ›dÄ›t, že internet nemusí být vždy bezpeÄným místem. RozhodnÄ› je tedy ideální seznámit je se základy bezpeÄnosti, aby vÄ›dÄ›ly, na co vÅ¡e si dávat pozor. A ani dospÄ›lým neuÅ¡kodí osvěžit si nÄ›kolik základních pravidel.

 

platformy na surfování po internetu

 

Tím nejzákladnÄ›jším je to, že bychom nemÄ›li nikam dávat své osobní údaje, vÄetnÄ› jména a adresy. PÅ™edevším bychom se mÄ›li vyhnout vÄ›dem jako například rodné Äíslo. Také svá bankovní data musíme chránit. S výjimkou platební brány naší banky bychom nemÄ›li nikam psát nic ze své bankovní karty. V takovém případÄ› je totiž dáváme přímo obchodníkovi, který je následnÄ› může zneužít.

 

Dále bychom si mÄ›li dávat také pozor na to, s kým se na internetu bavíme. Zdaleka ne každý je tím, za koho se vydává. Naopak, mnoho nejrůznÄ›jších podvodníků využívá anonymity internetu, aby se ke svým obÄ›tem snadnÄ›ji dostalo. Ty totiž nemají v podstatÄ› žádnou možnost ověřit si, zda je onen ÄlovÄ›k ten, kdo říká, že je. Toto nebezpeÄí je velké zvláštÄ› u dÄ›tí, které jsou mnohem důvěřivÄ›jší a je tak snadnÄ›jší jimi takto manipulovat.

 

obchod přes internet

 

Pozor si musíme dát také na různé podvodné webové stránky, kterých je také pomÄ›rnÄ› velké množství. Tyto se mohou tvářit jako klasické internetové obchody, nebo dokonce webová stránka vaší banky. I z tohoto důvodu bychom nemÄ›li otvírat žádný z odkazů, které nám pÅ™ijdou na e-mail. Pokud nám tedy například pÅ™ijde e-mail, že naÅ¡e internetové bankovnictví potÅ™ebuje obnovit Äi zmÄ›nit heslo a dají nám k tomu odkaz, nemÄ›li bychom využít ten, nýbrž se obrátit přímo na naÅ¡i banku. Tak se vyhneme nejrůznÄ›jším podvodům.

 

V neposlední Å™adÄ› je potÅ™eba zmínit také nebezpeÄí internetových tržnic. Ani ty totiž nejsou bezpeÄné, bez ohledu na bezpeÄnostní opatÅ™ení, které jejich provozovatel pÅ™ijme. Proto bychom se jim mÄ›li pokud možno vyhnout. Tak zajistíme, že na internetu budeme skuteÄnÄ› v bezpeÄí.