Kdo vám vyhotoví domácí čističku odpadních vod

Být zcela nezávislým na inženýrských sítích a dodavatelích energií je snem mnohých z nás. Vyžaduje to sice maximální zodpovědnost za každý systém, který je v objektu k dispozici, ale nemůže vás nikdy zaskočit žádný cizí vliv. Netýkají se vás turbulentní výkyvy cen energií a nezajímají vás vrtochy smluvních protistran, které se snaží měnit podmínky dle různých ukazatelů, a jsou tudíž netransparentní a nevyzpytatelné.

čistírna odpadních vod

K osobní nezávislosti na vnějším světě přispívá i domácí čistička odpadních vod neboli ČOV. Jestliže si necháte zhotovit domácí ČOV na klíč, jaké tím získáte výhody?

Projekt a povolení – výstavba čističek odpadních vod, to není jen vykopání díry do země, usazení plastové jímky, přivedení odpadového potrubí a tím to hasne. Tyto stavby vyžadují přesný postup, který začíná projektovou dokumentací, pokračuje schvalovacím procesem na stavebním úřadě a končí výstavbou a kolaudací stavby. Je to poměrně náročný proces a s ním si nejlépe poradí odborníci. Nevzdělaný a hlavně nezasvěcený amatér tu může nasekat řadu chyb a zbytečně se to pak protáhne a někdy i prodraží.

odpadové potrubí

Firma, která rozumí tomu, co dělá – výhodné je nechat vypracovat domácí ČOV na klíč. Nestaráte se pak prakticky o nic a nemůže se stát, že byste něco opomenuli, něco podcenili či vynechali, anebo to nevytvořili správně. Každá chyba se tu vymstí, podobně jako při realizaci připojení domu k vodárenské soustavě anebo při výstavbě vrtané či kopané studny.

Nestaráte se o termíny – vy jste pouze smluvně vázáni výstavbou na klíč, která by měla být dokončena v předem daném termínu. Vy se tedy nestaráte o žádná dílčí data a nemusíte si hlídat termíny jednání s úřady či samotné budování čističky. Nezajímají vás ani problémy, které mohou vzniknout v souvislosti s výkopovými pracemi, usazováním jímky, připojováním domovního odpadového potrubí atp.